Periodisk internkontroll/ el- sjekk

- Alle bedrifter skal ha periodisk kontroll av det elektriske anlegget.

- Brannvarslings anlegg og nødlysanlegg skal kontrolleres og testes hvert år.

- Informasjon om forskrifter som omhandler periodisk kontroll.

Brannvarsling:

Pris avhengig av brannvarslingssentral, antall detektorer og alarmorganer og tilleggsenheter som direktevarsling til brannvesen, kobling til røykluker, adgangskontroll systemer etc. Utføres av tekniker med særlig kompetanse på brannvarsling.

Nødlys:

Pris avhengig av type nødlys system (sentralisert med batteribackup eller desentralisert), antall nødlysarmaturer. Utføres av tekniker med særlig kompetanse på nødlys.

Adgangskontroll:

Installasjonen er avhengig av type adgangskontrollsystem og hvor mye som styres av systemet. Utføres av tekniker med særlig kompetanse på adgangskontrollsystemer.

Elektro:

Vi har ulike varianter av produkter avhengig av areal og antall tavler/sikringskap som skal kontrolleres. Utføres av tekniker med særlig kompetanse på kontroll av elektriske anlegg.

Termografering:

Pris avhenger av hvor mange enheter(tavler/sikringskap) som skal kontrolleres. Utføres av tekniker med særlig kompetanse på Termofotografering.

Kontroller utføres i henhold til intervall fastsatt i avtale. Kunde varsles i god tid på forhånd, senest 14 dager, før kontroll utføres. Alle kontroller blir avsluttet med rapport med avdekkede feil og forslag til tiltak for å rette feil utarbeides.

Rammeavtale kombinert med kontroll avtale gir et godt og forutsigbart samarbeid for kunden. 

Spør oss om Periodisk internkontroll/ el-sjekk

Hva står i bildet?

Webdesign og publiseringsløsning er levert av Argo Internett AS ©